Engelli Çalıştırma Zorunluluğu
Genel

Engelli Çalıştırma Zorunluluğu

Engelli bireylerin topluma aktif katılımı ve üretken bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri, sadece temel hak ve özgürlükler açısından değil, aynı zamanda toplumun kalkınması ve gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, engelli bireylere eşit istihdam imkanları sunmak, hem onların potansiyellerini tam anlamıyla hayata geçirmelerini hem de genel işgücüne katkılarını sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye’de engelli istihdamını teşvik etmek amacıyla engelli çalıştırma zorunluluğu hayata geçirilmiştir.

Kamuda Engelli Çalıştırma Oranı

Toplumsal refah ve kalkınmanın temel taşlarından biri, her bireyin yetenek ve becerilerini ortaya koyabileceği bir ortamın sağlanmasıdır. Bu bağlamda, engelli vatandaşlarımızın da işgücüne katılımı ve çalışma hayatında yer almaları hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, engelli vatandaşların işgücüne katılımını teşvik etmek ve onlara eşit fırsatlar sunmak için önemli adımlar atmaktadır. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel çalıştırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılmaktadır.

  • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
  • Engelli Kamu Görevlileri Kariyer Geliştirme Programı
  • Engelli İstihdam Fuarları

Gibi engelliler için yapılan çalışmalar yer almaktadır.  Aynı zamanda 657 sayılı kanunla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında %3 oranında engelli personel çalıştırılmasını zorunlu kılınmıştır.

Engelli Çalıştırma Zorunluluğu Kaç Kişi?

Engelli bireylerin de toplum içerisinde yer edinmeleri açısından engelli istihdamı önem taşımaktadır. Bu nedenle Türkiye’de engelli bireylerin istihdamına yönelik önemli adımlar atılmıştır.

Bu adımlardan biri de engelli işçi çalıştırma zorunluluğudur. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesine göre, elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde en az %3 oranında, kamu işyerlerinde ise %4 oranında engelli işçi çalıştırılması zorunludur.

Bu durum akıllara engelli çalıştırma zorunluluğu kaç kişi? Sorusunu getirmektedir. Verilen oranlar tarım ve orman işyerleri için 51 ve daha fazla işçi çalıştırılması durumunda uygulanmaktadır.

Engelli Çalıştırma Zorunluluğu Oranı

Engellilerin işgücüne dahil olması hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de de bu bilinçle, engellilerin istihdamını teşvik etmek ve işverenlere yükümlülükler getirmek amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır.

En önemli düzenlemelerden biri, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi’nde yer alan “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu”dur. Bu maddeye göre, 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenler, toplam işçi sayılarının %3’ü oranında engelli, kamu işyerlerinde ise %4 engelli ve %2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhsal durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür. Engelli çalıştırma zorunluluğu oranı iş yerinin büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir.

Engelli Çalıştırma Oranı Hesaplama

Düzenlenen kanunla birlikte hem kamuda hem de özel sektörde engelli istihdamı yaratılmaya çalışılmaktadır. Ancak her iş yerinin engelli çalıştırma zorunluluğu oranı farklı olmaktadır. Bu sebeple engelli çalıştırma oranı hesaplama yapılmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesine göre, elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerleri toplam çalışan sayılarının %3’ü oranında, kamu işyerlerinde ise %4’ü oranında engelli çalıştırmak zorundadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir