Devlet Hastanesi Engelli Personel Alımı
Genel

Devlet Hastanesi Engelli Personel Alımı

Devlet Hastanesi Engelli Personel Alımı birçok vatandaş tarafından merak edilmektedir. Sağlık Bakanlığından memur alımına ilişkin duyuru geldi. Geçtiğimiz günlerde EKPSS başvuru kılavuzu ile yayımlanan 504 Memur alımı için başvurular sona ererek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Bakanlık devlet hastanesi engelli personel alımı hakkında istenen belgeleri açıklamıştır.

Sağlık Bakanlığı 2023 yılı engelli sürekli işçi alım ilanı paylaştı. Yapılan açıklamada; 4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacaktır.” denilmiştir. Peki, Devlet Hastanesi Engelli Personel Alımı ne zaman ve nasıl olacak?

Devlet Hastanesi Engelli Personel Alımı Kontenjanları

Sağlık Bakanlığı bünyesine Engelli adaylardan İlkokul Mezunu 82 Kişi, Lise Mezunu 117 Kişi, Ön Lisans mezunu 73 Kişi, Lisans mezunu 232 Kişi olmak üzere toplamda 504 Memur ve Personel kadrolarında alım yapılacaktır.

İlkokul Mezunu Kontenjanları

 • 82 Hizmetli

Lise Mezunu Kontenjanları

 • 9 Hemşire
 • 81 Memur
 • 27 Sağlık Memuru

Ön Lisans Kontenjanları

 • 59 Sağlık Teknikeri
 • 14 Tekniker

Lisans Kontenjanları

 • 10 Biolog
 • 7 Diyetisyen
 • 4 Fizyoterapist
 • 84 Hemşire
 • 72 Memur
 • 4 Mimar
 • 9 Mühendis
 • 5 Psikolog
 • 5 Sosyal Çalışmacı
 • 32 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Engelli İşçi Alımı Başvuru Şartları

Engelli işçi alımı başvuru şartları nelerdir sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir. Adayların sürekli işçi kadrolarına başvurabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/11/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
 • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
 • Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 3. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Belge Teslim Tarihi Nedir?

Belge teslim tarihi nedir sorusunun cevabı, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların, aşağıda belirtilen belgeleri 05/03/2024 Salı günü mesai bitimine kadar; T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Birimi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No: 9 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri gerekmekte olup, isteyen adaylar ise belgeleri kendileri veya yakınları aracılığıyla elden teslim edebilecektirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir